Podpora projektu Časoslov

Projekt Časoslov ponúka v elektronickej forme modlitby kontinuálneho posväcovania času byzantsko-slovanského obradu. Na jeho tvorbe a realizácii sa podieľa tím dobrovoľníkov, ktorých činnosť zastrešuje a koordinuje Rada pre mládež Košickej eparchie.

Súčaťou projektu Časoslov sa môžete stať aj vy a to pravidelným, alebo jednorázovým finančným darom. 

Vaše dary nám pomôžu pokryť  výdavky spojené s chodom projektu, jeho technické zabezpečenie a taktiež nám umožnia pracovať na jeho ďalšom vylepšovaní. 

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
5€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.